Υπηρεσίες

Ο συνεχής ανταγωνισμός στον τομέα της συσκευασίας και οι συνθήκες της ίδιας της αγοράς στις μέρες μας, καθιστούν απαραίτητη την συνεχή υποστήριξη της παραγωγής σας. Η εταιρία μας διαθέτει τα μέσα ώστε να υποστηρίξει την παραγωγή σας σε όλες τις πτυχές της.
Αυτές μπορούμε να τις συνοψίσουμε σε δυο βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές απαιτήσεις μιας σύγχρονης ή παλαιάς και μεγάλης ή μικρής επιχείρησης.

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

  Ανεξάρτητα εάν πρόκειται για καινούργιο μηχάνημα συσκευασίας ή για ήδη εγκατεστημένο, μπορούμε να παρέχουμε την πλήρη τεχνική υποστήριξή του από την πρώτη μέρα λειτουργίας.
  Τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η τεχνογνωσία 30 ετών στον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων συσκευασίας, μας δίνει την δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε τεχνική απαίτηση της παραγωγής σας, από την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος και την συνεχή τεχνική του υποστήριξη, μέχρι την επισκευή και συντήρηση των ήδη εγκατεστημέων μηχανημάτων σας.
  Η δυνατότητα άμεσου σχεδιασμού και κατασκευής ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ελαχιστοποιεί τον νεκρό χρόνο λειτουργίας της παραγωγής σας. Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με εσάς και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορούμε να αναλλάβουμε την ολική συντήρηση όλης της γραμμής παραγωγής σας για την μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας της.

 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ:

  Σημαντικός τομέας των υπηρεσιών που προσφέρουμε αποτελεί και η δυνατότητα μετατροπών και αναβαθμίσεων της παραγωγής σας.
  Έχουμε την δυνατότητα παροχής λύσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής σας, είτε με την κατασκευή βελτιωμένων εξαρτημάτων και την προσθήκη καινούργιων περιφερειακών, είτε με την κατασκευή καινούργιου ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτρονικών συστημάτων.

 • ypireseies