Ελεγκτές Βάρους

 • elgktes-varous

 • ● Ελεγκτής βάρους για τον έλεγχο του βάρους σε σχέση με προκαθορισμένα όρια.

  ● Βάση ανοξείδωτης κατασκευής.

  ● Δυνατότητα αυτόματης απόρριψης και διαχωρισμού σε ξεχωριστή κατεύθυνση των ελλειποβαρών και υπέρβαρων προϊόντων.

  ● Δυνατότητα ηχητικού και οπτικού alarm.

  ● Επιλογή ελεγκτή βάρους για μικρά προϊόντα (5 – 999gr) ή μεγάλα προϊόντα (1 – 10kg) ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

  ● Ακρίβεια ζύγισης από ±1.5 gr για μικρά βάρη, και ±3.5gr για μεγάλα βάρη.